Positiivinen luottotietorekisteri tuo turvaa luotonantajalle ja -ottajalle

Kuluttajien ylivelkaantumista yritetään tästä keväästä lähtien hillitä positiivisen luottotietorekisterin avulla. Rekisterin tarkoituksena on hillitä kotitalouksien ylivelkaantumista ja auttaa yksittäistä kuluttajaa hallitsemaan talouttaan. Luottotietorekisterin avulla luotonantajan on mahdollista saada entistä kattavampi ja ajantasaisempi kuva asiakkaan maksukyvystä ja luottokelpoisuudesta. Walleyn lakimies Tapio Kivioja ja tuotepäällikkö Nicklas Folk kertovat tässä blogissa, mistä posiitiivisessa luottorekisterissä on kyse.  

Positiivinen luottotietorekisteri tuo turvaa luotonantajalle ja -ottajalle

Huhtikuun 2024 alussa Suomessa otettiin käyttöön valtakunnallinen positiivinen luottotietorekisteri.  Luottotietorekisteri toimii jatkossa tietopankkina ja riskienhallinnan työkaluna sekä luotonantajille että -ottajille. Käytännössä luottotietorekisteri tarkoittaa sitä, että luotonantajalla on jatkossa käytössään tiedot sekä luotonhakijan olemassa olevista kuluttajaluotoista että hakijan tuloista, sillä luottotietorekisterin kautta välitetään tietoa myös jo aiemmin käyttöön otetusta tulorekisteristä. Uudistuksen myötä luotonhakijan taloudellisesta tilanteesta on helppo saada hetkessä kokonaisvaltainen kuva.

Walleyn lakimiehen Tapio Kiviojan mukaan positiivinen luottotietorekisteri on pitkään valmisteltu ja tervetullut uudistus, jonka ensisijaisena tavoitteena on jarruttaa kotitalouksien ylivelkaantumista. 

”Meille luotonantajille positiivinen luottorekisteri on tärkeä työkalu, jonka avulla voimme arvioida entistä paremmin luotonhakijoiden luottokelpoisuutta ja luottoriskiä. Rekisteristä löytyvät muun muassa asunto- ja autolainat, kulutusluotot, luottokortit, opintolainat ja erilaiset osamaksurahoitukset. Rekisteriin kirjataan myös maksetut lyhennykset ja tiedot luoton päättymisestä”, Kivioja kertoo. 

Luottopäätöksen perustana ajantasaiset tiedot 

Kysyimme Kiviojalta, tuleeko luottorekisteri lisäämään kielteisiä luottopäätöksiä.

Rekisterin vaikutusta kielteisten luottopäätösten määrään on Kiviojan mukaan tässä vaiheessa vielä vaikea ennustaa. Se on kuitenkin selvää, että päätökset – olipa kyse kielteisestä tai myönteisestä – pohjautuvat entistä ajantasaisempaan ja aiempaa laajempaan tietoon luotonhakijan maksukyvystä.

Mahdollinen kielteinen päätös voi tuntua luotonhakijasta aluksi epäoikeudenmukaiselta. Se saattaa kuitenkin olla kuluttajan edun mukaista, jos luottomäärän kasvamisen sijaan oma talous pysyykin paremmin tasapainossa. 

Omaehtoisen luottokiellon tekeminen helpottuu 

Kivioja muistuttaa, että positiivinen luottorekisteri helpottaa omaehtoisen luottokiellon tekemistä. Luottokiellon asettaminen on toki ollut mahdollista aiemminkin, mutta se on ollut maksullista ja kieltoja on saattanut joutua asettamaan useampaan palveluun. Positiiviseen luottotietorekisteriin puolestaan kuluttajan on mahdollista asettaa itselleen luottokielto maksutta, eikä useamman palvelun käyttö lähtökohtaisesti ole enää tarpeen.

Luottokiellon avulla omaa velkaantumista ja ylivelkaantumisen riskiä voi torjua jo ennakkoon. Vapaaehtoinen luottokielto on tervetullut uudistus myös identiteettivarkauden uhriksi joutuneelle kuluttajalle. Luottokiellon asettaneelle henkilölle ei myönnetä uutta luottoa. On tosin hyvä huomata, että tieto vapaaehtoisesta luottokiellosta välitetään luotonantajille vain, jos luovuttamisen on erikseen hyväksynyt esimerkiksi positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.  

Luotonantajilla kollektiivinen vastuu rekisterin ajantasaisuudesta 

Aiemmin muiden pankkien myöntämistä luotoista kertominen on ollut luotonhakijan oman harkinnan varassa ja pienempien luottojen tapauksessa luotonanto on saattanut perustua yksinomaan maksuhäiriömerkintöjen tarkastamiseen. Nykyisin määrältään pienempienkin luottojen myöntämisen yhteydessä kuluttajan luottokelpoisuus on tarkistettava luottotietorekisterin perusteella.

Vastuu luottotietorekisteritietojen päivittämisestä ja ajantasaisuudesta on luotonantajilla kollektiivisesti. Kokonaan uusi luotto on kirjattava luottotietorekisteriin luottosopimuksen tekemistä seuraavana päivänä, erilaiset muutokset – kuten lyhennykset – on päivitettävä rekisteriin muutaman päivän kuluessa. 

Mittava projekti myös IT-ammattilaisille 

Positiivinen luottotietorekisteri on ollut mittava urakka myös it-alan ammattilaisille, sillä rekisteriä varten on kerättävä yhteen tietoja useista eri tietokannoista. Lisähaasteena on ollut se, ettei vastaavaa ole toteutettu muissa Pohjoismaissa. 

Walley-brändin omistava Norion Bank AB aloitti luottotietorekisteriprojektin jo keväällä 2023. Projektiin on osallistunut yhteensä kolme tuote- ja kehitystiimiä. Walleyn Product Manager Nicklas Folkin mukaan projekti vaati tiimeiltä paljon suunnittelutyötä, joten varsinaiseen kehitystyöhön päästiin kiinni vasta viime syksynä.


Aiemmin esimerkiksi luottojen ja -maksujen tiedot oli hajautettu useisiin eri järjestelmiin. Nyt tämä data on koottu yhteen tietokantaan, jolloin on mahdollista saada kattava yleiskuva kaikista kulutusluotoista ja dataa voidaan myös hyödyntää nopeammin ja tehokkaammin, Folk kertoo.  

Luottotietorekisteri on massiivinen järjestelmä, jonka tulee pyöriä 24/7-periaatteella. Se ei saa haitata pankin muiden tietojärjestelmien toimintaa, joten mahdolliset häiriöt on pyritty minimoimaan jo ennakolta.  

Tämän kokoluokan järjestelmäuudistusten haasteet liittyvät useimmiten tietojen kartoitukseen, laadunvarmistukseen, tietoturvaan sekä erilaisten säädösten noudattamiseen. Folk muistuttaakin, että näin kyberuhkien aikana etenkään tietoturvaa ei voi korostaa liikaa


Positiivinen luottotietorekisteri otettiin Suomessa täysimittaisesti käyttöön huhtikuussa 2024. Folkilla on positiiviset odotukset käyttöönoton suhteen. ”Ensimmäiset päivät ja viikot menevät varmasti opettelussa ja hienosäädössä, mutta jatkon osalta odotukset ovat meillä Walleylla ehdottomasti positiiviset”, Folk sanoo.  


Norion Bank AB on vastuullinen luotonantaja Walley -maksuratkaisujen takana. Luototus on vastuullista pankin, kuluttajan ja yhteiskunnan kannalta, kun luototus huomioi asiakkaan takaisinmaksukyvyn ja ohjaa asiakkaan kulutustottumuksia näin kestävämpään suuntaan.  

Norion Bank AB: lle on ensisijaisen tärkeää toimia kestävästi toiminta-alueensa lakeja noudattaen ja toiminnastaan läpinäkyvästi tiedottaen. Norion Bank AB on ruotsalainen pankki, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Positiivinen luottotietorekisteri lyhyesti:  

  • Rekisteri, josta näkyy kuluttajan kaikki velat ja lyhennykset 
  • Yhdessä tulorekisterin kanssa antaa näkymän kuluttajan taloudelliseen tilanteeseen 
  • Mahdollisuus omaehtoisen luottokiellon asettamiseen 
  • Norion Bank AB on ruotsalainen pankki, joka toimii myös Suomessa  
  • Norion Bank AB otti uuden nimen käyttöön lokakuussa 2023, aiemmin pankki oli nimeltään Collector Bank AB 
  • Mikäli luottorekisterissä näkyy Norion Bank AB:n myöntämä luotto, kysessä on joko Walleyn maksutavoilla maksettu ostos tai Collector Joustolaina, molemmat ovat Norion Bankin tavaramerkkejä 

Positiivinen luottotietorekisteri tuo turvaa luotonantajalle ja -ottajalle

Kuluttajien ylivelkaantumista yritetään tästä keväästä lähtien hillitä positiivisen luottotietorekisterin avulla. Rekisterin tarkoituksena on hillitä kotitalouksien ylivelkaantumista ja auttaa yksittäistä kuluttajaa hallitsemaan talouttaan.

Verkkokaupan suurimmat personointihaasteet

Pohjoismaiset verkkokauppayritykset pyrkivät kehittämään personointiaan vastatakseen kasvaviin kilpailupaineisiin ja lujittaakseen asiakaspysyvyyttä.

Kuluttajansuojalaki uudistuu lokakuussa 2023, oletko valmis?

Uudistettu kuluttajansuojalaki astuu voimaan 1.10.2023. Blogia varten olemme haastatelleet Walleyn lakimies Tapio Kiviojaa.