Kuluttajansuojalaki uudistuu lokakuussa 2023, oletko valmis?

Uudistettu kuluttajansuojalaki astuu voimaan 1.10.2023. Lakimuutoksen ensisijaisena tavoitteena on suojella kuluttajaa verkkokaupassa. Muutoksen tavoitteena on myös rajata ja alleviivata entistä tarkemmin kauppiaan ja luotonmyöntäjän velvollisuuksia. Tuleva lakimuutos koskee ennen kaikkea luotonantajia ja -välittäjiä sekä maksupalveluiden ja -ratkaisujen tarjoajia, joten Walleylle ja Walleyn kauppiaille kyse on merkittävästä muutoksesta. Tässä blogissa kerromme, mistä kuluttajansuojalain uudistumisessa on kyse ja mitä toimenpiteitä se kauppiailtamme vaatii. Blogia varten olemme haastatelleet Walleyn lakimies Tapio Kiviojaa.

 

Kuluttajansuojalaki uudistuu lokakuussa 2023, oletko valmis?

Verkkokauppa, vastuullisuus ja kyberuhkat muutosajureina 

Uudistettu kuluttajansuojalaki astuu voimaan 1.10.2023. Kuluttajansuojalaki on säädetty ohjaamaan ja turvaamaan kuluttajan oikeuksia kaikissa kaupankäyntiin ja ostamiseen liittyvissä tilanteissa. 

Yhä enemmän verkkoon ja etämyyntiin siirtyvä kaupankäynti, uudenlaiset maksutavat ja yhä ovelammat valeverkkokaupat ja identiteettivarkaudet luovat kuitenkin synkkiä uhkakuvia kuluttajan turvalliselle verkko-ostamiselle ja maksamiselle. Uudistuva kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa myös näissä tilanteissa. 

Lakimuutoksen myötä muutoksia on luvassa henkilöllisyyden todentamisvelvollisuuteen, maksutapojen sallittuun esittämisjärjestykseen verkkokaupassa sekä kuluttajaluottojen markkinointia koskeviin säännöksiin. Lisäksi lakimuutos tuo mukanaan kuluttajakauppaan korkokaton. Kysyimme Walleyn lakimies Tapio Kiviojalta mitä kuluttajansuojalain muutos tarkoittaa ja mikä kaikki tulee muuttumaan.  

Henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus ja vahva tunnistautuminen

Uudistuva kuluttajansuojalaki vaatii sekä kauppiailta että luotonantajilta toimenpiteitä. Merkittävin niistä on sen varmistaminen, että asiakas voi asioida kauppiaan verkkokaupassa vahvasti tunnistautuneena. Kivioja muistuttaa, että vahva sähköinen tunnistautuminen palvelee kauppiaan etua, kun ostajan henkilöllisyydestä voidaan suuremmalla todennäköisyydellä varmistua ja epäselvien ostotapahtumien määrä siten oletettavasti pienenee.

Kivioja kertoo, että henkilöllisyyden todentamisvelvollisuudella halutaan estää maksuvälinepetoksia. Tänä päivänä asiakkaalla on verkkokaupassa valittavanaan monia erilaisia maksutapoja, joista saattaa aiheutua alkuperäisen maksun loppusumman päälle erilaisia kuluja. Henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus on tehokas keino alleviivata sekä kuluttajan että luotonantajan vastuuta. Vahvasti tunnistautumalla kuluttaja osoittaa hyväksyneensä valitsemansa maksutavan.

Lokakuun 2023 jälkeen vahva tunnistautuminen vaaditaan aina

•    laskulla tai erämaksulla maksamisen yhteydessä 
•    kun kyseessä on maksutapahtuma, jonka maksutavaksi on valittu maksunlykkäys
•    uutta luottoa hakiessa
•    luottorajan korottamisen yhteydessä
•    luoton määrän korottamisen yhteydessä

Vahvan tunnistautumisen määritelmään tai tunnistautumistapoihin ei ole tulossa muutoksia, vaan tunnistautua voi edelleen mm. verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai kansalaisvarmenteella, riippuen siitä, mitä tunnistautumistapoja on tarjolla. Valtaosa tunnistautumisista toteutetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kivioja täsmentää, että hyväksytyt tunnistautumistavat on määritelty vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa sekä maksupalvelulaissa

Vahva tunnistautuminen koskee jokaista kuluttajaa

Moni suomalainen kuluttaja arastelee edelleen pankkitunnusten käyttämistä vahvan tunnistautumisen välineenä. Kivioja muistuttaa kuitenkin, että lainsäätäjän tarkoituksena on estää luotonottoon ja maksamiseen liittyviä väärinkäytöksiä laajentamalla sähköisen tunnistautumisen käyttöalaa. Verkko-ostosten tekeminen toisen nimissä esimerkiksi oikeudettomasti haltuun saadun henkilötunnuksen perusteella vaikeutuu, kun käytössä on vahva tunnistautuminen. Kiviojan mukaan lakimuutoksella siis pyritään parantamaan verkossa maksamisen turvallisuutta ja vaikeuttamaan petosten tekemistä varastetun identiteetin turvin. Käytännössä maksuvälinepetosten tekeminen perinteisin keinoin ei enää ole mahdollista, kun pelkän henkilötunnuksen näppäileminen ei vastaisuudessa riitä luotollisen maksutavan valitsemiseen. ”Vaikka vahva tunnistautuminen tuokin ostoprosessiin yhden ylimääräisen vaiheen, on siitä enemmän etua kuin haittaa niin kauppiaille kuin kuluttajillekin”, Kivioja painottaa.

Pankkitunnusten käyttämistä pelkääville kuluttajille Kiviojalla on painava viesti. Hänen mukaansa tärkeintä on, että kuten tähänkin asti, pankkitunnuksia on syytä säilyttää huolellisesti ja muistaa, ettei niitä tule luovuttaa kenellekään, ei edes omille perheenjäsenille. Pankkitunnuksia huolellisesti säilyttämällä voi merkittävästi pienentää riskiä petoksen uhriksi joutumisesta. 

Vahvasta tunnistautumisesta puhuttaessa ei voi olla mainitsematta senioriväestöä. Digitalisaation megatrendiin liittyy vahvasti eri-ikäisten ihmisten digivalmius. Moni kuluttaja varmasti miettiikin, otettiinko seniorikansalaiset riittävästi huomioon kuluttajansuojalakia uudistettaessa. Kiviojan mukaan lakia uudistettaessa kyllä pohdittiin tunnistamisvelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvaa mahdollista haittaa ikääntyneille ja muille sellaisille henkilöille, joille verkkoasiointi saattaa olla haastavaa. Tätä seikkaa nostettiin esille myös lausuntovaiheessa, mutta lainsäätäjä tuli lopulta siihen tulokseen, että henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus koskee jo niin montaa maksutapaa, että laajentamisen ei voida katsoa aiheuttavan merkittävää lisähaittaa ns. heikommassa asemassa oleville kuluttajille. Tunnistusvelvollisuuteen ei siten ole säädetty tällä perusteella poikkeuksia. 

Maksutavat esitettävä jatkossa kuluttajansuojalain edellyttämässä järjestyksessä

Lakimuutoksen myötä kauppiaan on huolehdittava, että verkkokaupassa tarjolla olevat maksutavat esitetään siten, että ensimmäisenä mainitaan välitöntä maksua tarkoittavat tavat. Useimmiten kauppias tekee yhteistyötä maksupalveluntarjoajan ja/tai rahoitusyhtiön kanssa, jolloin kuluttajaluottojen markkinointiin ja korkokattoon, maksutapojen esittämiseen sekä vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen liittyvien lainkohtien noudattamisesta vastaa kyseinen yhteistyökumppani. Vaikka elinkeinonharjoittaja ei itse myöntäisi tai välittäisi kuluttajaluottoja tai määrittäisi maksutapojen esittämisjärjestystä kassaratkaisussaan, on nämä seikat kuitenkin hyvä käydä yhteistyökumppaneiden kanssa läpi ja huolehtia mm. siitä, että asiakkaan tunnistamisesta huolehditaan asianmukaisesti ja että maksutavat on esitetty lain mukaisessa järjestyksessä. Walley huolehtii omien kauppiaidensa verkkokauppojen lainmukaisuudesta tiedottamalla lakimuutoksesta kaikkia kauppiaitaan. 

Huomionarvoista on, että siinä missä Walley Checkout-integraatiossa maksutavat näytetään lokakuun jälkeen automaattisesti oikeassa järjestyksessä, Walleyn Payments-API-kauppiaat joutuvat varmistamaan omilla kassoillaan, että maksutavat esitetään kuluttajansuojalain edellyttämässä järjestyksessä.

Valeverkkokaupat ja tietojen kalastelu

Moni kuluttaja on varmasti törmännyt erilaisiin valeverkkokauppoihin ja ilmiöön nimeltä tietojen kalastelu. Kivioja huomauttaa, että verkko-ostoksilla maalaisjärki kantaa pitkälle. Ollakseen varma siitä, että asioi aidon yrityksen kanssa, on kuluttajan aina hyvä ensin kysyä, onko tarjous liian hyvä ollakseen totta? Aitouden voi pyrkiä varmistamaan selvittämällä verkkokaupan takana olevan yrityksen nimen, yritystunnuksen sekä yhteystiedot, jotka ilmenevät yleensä tilaus- tai toimitusehdoista taikka tietosuojaselosteesta. Kivioja vinkkaa myös tutustumaan muiden ostajien kokemuksiin. Yrityksen nimen hakukoneeseen syöttämällä voi löytää asiakkaiden kokemuksia ja arviointeja.

Yksityiskohtaisempia ohjeita löytyy mm. Euroopan kuluttajakeskuksesta

Korkokatto kuluttajan suojaksi 

Kivioja kertoo, että kuluttajaluottojen korkokatto lasketaan lakimuutoksen myötä nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. 15 prosenttia ei ole muutoksen jälkeenkään ehdoton katto, vaan luottokorkoon voidaan lisätä Euroopan keskuspankin (EKP) perusrahoitusoperaation korko, jos tästä on sopimusehdoissa maininta. Korko ei kuitenkaan koskaan voi nousta yli 20 prosentin, joten käytännössä korko voi vaihdella 15 ja 20 prosentin välillä EKP:n perusrahoitusoperaation koron liikkeiden mukaisesti.

15 prosentin korkokatto koskee kuitenkin vain lain voimaantulon jälkeen tehtäviä uusia luottosopimuksia sekä ennen 1.10.2023 tehtyjä, jatkuvaa luottoa koskevia sopimuksia siltä osin kuin näiden nojalla tehdään uusia nostoja lain voimaantulon jälkeen. 
Kivioja huomauttaa, että varsinaista taannehtivaa vaikutusta lailla ei siis ole. Ennen lain voimaantuloa tehdyt luottosopimukset pysyvät voimassa sellaisenaan, mikäli uusia nostoja ei tehdä.

Muutoksia kuluttajamarkkinointiin 

Uudistunut kuluttajansuojalaki tulee tarkentamaan, minkä tyyppistä markkinointia erityisesti olisi pidettävä hyvän luotonantotavan vastaisena. Kiviojan mukaan markkinoinnissa ei jatkossa saa esimerkiksi luoda vaikutelmaa siitä, että luotonotto ratkaisee kuluttajan taloudelliset ongelmat tai vähentää niitä tai niistä aiheutuvia muita kielteisiä vaikutuksia tai että luoton otto edistää kuluttajan sosiaalista menestystä tai hyväksyntää. Markkinointia ei myöskään saa suunnata kuluttajiin, joilla on maksuhäiriömerkintä. 

Uudistunut kuluttajansuojalaki tulee - Walley-kauppiaan muistilista:
•    vahva tunnistautuminen – varmista, että asiakkaasi voi tunnistautua vahvasti valitessaan maksutavaksi laskun tai osamaksun
•    maksutapojen esittäminen – varmista, että vähiten velkaantumista aiheuttavat maksutavat ovat asiakkaan valittavana ensin 
•    oletusmaksutapa – varmista, että kassalla mikään maksutapa ei ole oletusvalintana
•    korkokatto - varmista, että verkkosivuillasi ja myymälässäsi asiakkaalla ei ole nähtävillä vanhentuneita luottoehtoja tai korkolaskureita

Walley – vastuullinen luotonantaja ja yhteistyökumppani

Walley haluaa osaltaan edistää kestävän rahoituksen trendiä ja kehittää jatkuvasti palveluitaan suojellakseen asiakkaitaan velkaantumiselta. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota vastuullisia maksuvaihtoehtoja. 

Walley on vuodesta 2022 lähtien tarjonnut kauppiailleen kivijalkakaupan mobiilimaksamiseen Walley PayLinkia. PayLinkin avulla asiakas maksaa mobiilisti ostoksensa tunnistautumalla vahvasti omassa verkkopankissaan. PayLinkin avulla kauppiaan on mahdollista tarjota kaikenkattava monikanavainen maksukokemus asiakkaalleen: Kauppias voi PayLinkin avulla tarjota kaikki maksutavat asiakkaalleen mobiilisti, vahvasti tunnistautuneena myös kivijalkakaupassa. Lue PayLinkistä lisää täältä.

S-Ryhmän asiakkaat löytäneet Walleyn maksutavat

Walley on noussut S-ryhmän verkkokauppojen suosituimpien maksutapojen joukkoon. 

Positiivinen luottotietorekisteri tuo turvaa luotonantajalle ja -ottajalle

Kuluttajien ylivelkaantumista yritetään tästä keväästä lähtien hillitä positiivisen luottotietorekisterin avulla. Rekisterin tarkoituksena on hillitä kotitalouksien ylivelkaantumista ja auttaa yksittäistä kuluttajaa hallitsemaan talouttaan.

Verkkokaupan suurimmat personointihaasteet

Pohjoismaiset verkkokauppayritykset pyrkivät kehittämään personointiaan vastatakseen kasvaviin kilpailupaineisiin ja lujittaakseen asiakaspysyvyyttä.