Kulukatto tuli ja asiakkaan tunnistautumisvaade muuttui, vaan muuttuiko sittenkään mikään?

Miten lainsäädännön päivittyneet vaatimukset näkyvät maksamisen arjessa? Muuttunut ostoskokemus ja vanhan tutun laskun voittokulku.

Kulukatto tuli ja asiakkaan tunnistautumisvaade muuttui, vaan muuttuiko sittenkään mikään?

Kulukattorajoitteesta tervetullutta luottamusta kuluttajakenttään - merkittävät markkinamuutokset antavat odottaa itseään

Syksyllä kulutusluotottamisen kenttää puhututti voimaanastunut laki uudesta korkokatosta ja ostoskokoon sekä maksuaikaan perustuvasta maksimaalisten kulujen rajoitteesta. Tämän odotettiin tuovan markkinaan muutospainetta ja näyttäytyvän moninaisina variaatioina lain tulkinnasta. Uudistuksen rakenteen ja rahoituslaitosten liiketoimintamallien vuoksi uudistuksen voitiin todeta suosivan erityisesti suuria luottoja, hyvin pitkiä maksuaikoja sekä pysyviä tililimiittiin perustuvia luottosuhteita. Muutokset ovat kuitenkin olleet odotettua maltillisempia.

Kuluttajaluotottajien markkinalta vetäytymisiä tai uusia lanseerauksia ei ole juurikaan nähty enää voimaantulon ensihetkien jälkeen. Voidaan pitää osin yllättävänäkin, että perinteiset kulutusluotottajat eivät ole tuottojen supistuessa laajentaneet asiakashankinnan kanaviaan vanhojen tuttujen väylien ulkopuolelle. Tällaisia olisivat voineet olla esimerkiksi rahoitusvaihtoehtojen tarjoaminen erinäisten kokoomapalvelujen kautta aidoksi maksuvaihtoehdoksi verkkokauppa-asiointiin. Rahaluottojen markkinointikärki on kuitenkin kääntynyt selkeästi helppoudesta ”kulujen säästämiseen” lainoja yhdistämällä. Todellisuudessa yhdistäminen nostaa kokonaissummaan perustuvien lainakohtaisten maksimaalisten kulujen määrää, joten varsinaisesta säästöstä ei siten aina voida puhua. Muutoin markkinointinäkyvyys ja tarjonta tuntuvat tavallisesta kaduntallaajasta jopa aiempaa rajatummalta. Erikoista on myös se, että hyödykesidonnaisuus on yhä vallalla ostotapahtuman yhteydessä tehtävässä pienluotottamisessa. Toki ostavalle asiakkaalle tuo lisäturvaa, kun vastuuta ovat jakamassa sekä kauppias että luotottaja. Luotottajalle sinällään jäivät kannettavakseen vain jaetut tuotevastuut, kun hyödykesidonnaisetkin luotot alistettiin rahaluottojen rinnalle kulurajoitteiden piiriin.

Enemmän eroja vanhan ja uuden regulaation osalta voidaan nähdä tarkastellessa järjestelmäkehitystä, hinnoittelumalleja sekä ostospolkua. Erityisesti kansainväliset toimijat, joiden päämarkkina on kotomaatamme kauempana, ovat ratkoneet muutokseen liittyneen järjestelmähaasteen poistamalla luoton kuukausimaksuja osin kokonaan. Nämä toimijat painottavat nykyisellään ansainnassaan vain maksimaalista korkoa ja muita rajoitteen ulkopuolella olevia satunnaisia kuluelementtejä. Jotkut puolestaan ovat rajanneet ostoshetkellä tarjolla olevia maksuaikoja summaperusteisesti tai yksinkertaistaneet prosessia jättäen kassahetkeen vain laskun. Korkotasosta ei valtaisia variaatioita yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ole. Uusi normi alkaa siis löytyä maksimaalisesta raja-arvosta.

Väistämättä ansainnan supistuessa myös kulupuolesta on pidettävä huolta, mikä sinällään on tervehdyttävä ryhtiliike, mutta olisi mielenkiintoista nähdä laajempaa analyysia muutoksen vaikutuksista luottopäätösten hyväksymisprosenteissa, ostokonversioissa ja toisaalta maksukäyttäytymisessä. Mitä tarkoittaa mahdollisesti kiristyneempi luotonmyöntö, vaikeutunutta luotonsaantia ja maksuhäiriömerkintöjen kasvun hidastumista pitkällä aikavälillä, vai onko lainsäädäntömuutoksella näihin vaikutusta ensinkään? Lainansaannin mahdollisesta vaikeutumisesta ja sen vaikutuksista arkeen ei ole julkisuudessa juurikaan keskusteltu.

Yhtä kaikki tiukentunut sääntely oli tervetullut lisätessään kuluttajien luottamusta maksutavan tarjoajia kohtaan ja tuodessaan turvaa itse asiointiin. Lain noudattamista valvotaan tarkasti, kustannukset ovat läpinäkyvämpiä ja hinnat vertailtavampia. Selkeämmän viestinnän ja hinnoittelun myötä kuluttaja voi olla entistä varmempi valintapäätöksiä tehdessään, minkä voi jopa lisätä luotollisten maksutapojen kysyntää.

Vahvan tunnistautumisen vaatimuksesta lisämutkia asiointipolulle - helppoutta ja sujuvuutta laskulla

Kun yhdistää yllä olevan toiseen pinnalla olleeseen lakiuudistukseen eli velvoitteeseen kuluttajan vahvasta tunnistautumisesta, nähdään jo suurempia muutoksia. Kun tiukat luottokulujen linjaukset eivät haasta laskun tarjoajaa, eikä tunnistautumisvelvoitteen tulkita pääsääntöisesti koskevan laskukauppaa, johtaa tämä laskun suosion kasvuun sekä tarjonnan että kysynnän osalta. Ostoprosessi halutaan usein pitää mahdollisimman selkeänä ja nopeana ja päätökset joustavan maksuajan käyttämisestä luottosopimusten hyväksyntöineen halutaan monesti jättää ostajan omaan myöhempään tarveharkintaan.

Lasku tuo kaivatun helppouden myös esimerkiksi kortilla maksamisen ostospolkuun verrattuna. Korttimaksamisessa siirtymiä kaupan ja pankin sivuilla on itsessään jo useita. Jos tähän lisää vielä mahdollisen puhelimen tunnuslukusovelluksen käytön, on sovellusten ja sivujen availu ja sulkeminen tai kahden eri laitteen käyttö malttamattomalle jo melkoinen kynnys kiivettäväksi ja ostohuuma ehtiikin usein tämän vaelluksen aikana jo laantua. Korttimaksut tekevät myös hyvin riippuvaiseksi oman pankin palvelusta ja sen toimintavarmuudesta. Lasku taas toimii pankista riippumatta ja siten se on myös kauppiaalle varmistus kaupanteon mahdollistumisesta silloinkin, kun asiakkaan oma pankki puuttuu valikoimasta, kortit tai pankkinapit ovat huoltokatkolla tai eivät muutoin ole asiakkaan käytettävissä.

Kokonaan toinen tarina on viime vuosina hajaantuneet laskujen toimitustavat. Enää ei odotella postilaatikon kolahdusta ja vierailla pankkisiirtolomakkeen kanssa tutussa konttorissa. Moni on innostunut toimittamaan laskuja epäasiakasystävällisesti omia prosessejaan priorisoiden vain suoraan omiin sovelluksiin tai vain omille asiakassivustoille. Osa laittaa maksutiedot tekstiviestillä ja osa lähettää mailia asiakkaan kulloisenkin ostoksen tai asiointitapahtuman yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen, usein yhteen monista. Ja kun perinteisen paperin ja e-laskujen lisäksi käytössä voi olla vielä erinäisiä laskusovelluksia, niin miten kuluttaja hallitsee tässä hyvää tarkoittavassa mahdollisuuksien maailmassa omaa talouttaan? Miten välttyä tarpeettomilta muistutuskuluilta tai liikasuorituksilta laskujen tullessa tuplakanavista? Transformaatiota on hyvin mielenkiintoista seurata tietäen, että asiakaskokemus varmasti voittaa lopulta. Laskujen maksaminen sentään on vielä yksinkertaista, sen voi tehdä jopa Ärrällä. Nopeaa ja mukavaa on laskulla asiointi!

Lue lisää Collectorin ja R-Kioskin yhteistyöstä

Turvallista ja sujuvaa maksamista verkkokaupassa

Vastaamon tietomurto nosti tietoturvan tapetille – ja hyvä niin. Aiheellisesti myös maksamisen turvallisuus on otettu mukaan tähän keskusteluun.

Kulukatto tuli ja asiakkaan tunnistautumisvaade muuttui, vaan muuttuiko sittenkään mikään?

Miten lainsäädännön päivittyneet vaatimuksen näkyvät maksamisen arjessa? Muuttunut ostoskokemus ja vanhan tutun laskun voittokulku.

Collector Bankin yrityslasku tekee ostamisesta vaivatonta

Verkkokauppiaat haluavat tänä päivänä tarjota yritysasiakkailleen kuluttajakauppaa vastaavan ostokokemuksen. Ostamisen tulee olla helppoa, nopeaa ja turvallista myös yritysasiakkaille.